Digital teknik i arbetet

Kvinna och man bakar med hjälp av en surfplatta

Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete på lika villkor som alla andra. Det slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Att ta vara på den digitala teknikens möjligheter kan möjliggöra arbete på lika villkor.

Arbetsgivaren på det ställe där man arbetar har det grundläggande ansvaret för att man som arbetstagare har en bra och säker arbetsmiljö.

Personer med funktionsnedsättning kan behöva ett personligt arbetshjälpmedel för att klara sitt arbete. Att utnyttja den digitala teknikens möjligheter är ett viktigt verktyg. Med tekniken kan arbetstagaren bland annat få hjälp med att strukturera sina arbetsuppgifter eller få viktiga påminnelser.

Digital teknik i arbetet kan man få via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller arbetsgivaren.

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: