Digital delaktighet

Närbild på händer som håller i mobil

Digital delaktighet förhindrar isolering och avskildhet från samhället. Därför är det viktigt att uppmärksamma möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i det digitala samhällslivet.

Digital delaktighet är en mänsklig rättighet. Alla människor har lika rätt att få möjligheter att använda digital teknik och digitala tjänster i samhället. Det står bland annat i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Appar

Appar är ett smidigt och lättåtkomligt stöd för personer med funktionsnedsättning. Appen Kläder efter väder är ett exempel som ger stöd åt personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Kläder efter väder

Pojke sitter på sjukhusbrits intill sjuksköterska. De tittar på en surfplatta.

Välfärdsteknologi

Inom vård och omsorg kallas digital teknik som ökar delaktighet, aktivitet, självbestämmande och självständighet för välfärdsteknologi och välfärdsteknik.

Välfärdsteknologi

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: