Mänskliga rättigheter och digitalisering

Att samhället ska använda digitaliseringen för att öka delaktigheten har stöd i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

I konventionen framgår det att staterna ska underlätta forskning, utveckling och användning av ny teknik, som informations- och kommunikationsteknik. Detta betonar konventionen både i artikel 4 Allmänna åtaganden och i artikel 9 Tillgänglighet.

Digital delaktighet är samma rättigheter på nya sätt

Alla har jämlik rätt till delaktighet i samhällslivet. Den rätten gäller även när samhället är digitalt. Flera av artiklarna i konventionen tar upp samhällsområden där det är viktigt att samhället ser till att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga. Några exempel är boende, skola, arbetsliv, transport, kultur och fritid.

Digitalisering handlar om att göra saker på nya sätt, såsom bankärenden, boka resor, handla mat och umgås med vänner. Det är en omvälvande process som genomsyrar alla delar av människors liv. Men genom att göra saker på nya sätt finns det goda möjligheter att bättre leva upp till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Digitalisering och digital teknik är viktiga verktyg för att uppnå delaktighet i samhället.

Relaterad information

Senast granskad: 2019-03-27
Dela: