Integritet och digitalisering

Integritet är en viktig fråga när samhället digitaliseras. Personer med funktionsnedsättning har rätt till integritet och respekt för sitt privatliv, precis som andra människor.

Forskning visar att människors acceptans hänger ihop med hur involverad personen har varit i besluten om att börja använda en viss digital teknik. Det är därför bra att frågor om integritet och etik kommer upp till ytan vid en digitalisering.

Att införa digital teknik är i många fall att föredra ur ett etisk perspektiv. En lösning som inte är digital, till exempel att en personal har en nyckel till bostaden, kan vara ett större intrång i integriteten än en digital lösning. Ändå är rädslan för att digitaliseringen ska hota människors integritet en broms för att införa nya arbetssätt och digital teknik.

Några exempel på frågor:

  • rätten till självbestämmande
  • rätten till en privat sfär
  • informationssäkerhet.

Integritet och etisk bedömning

Det finns redan väl beskrivna metoder för att uppmärksamma och hantera frågor om integritet och etiska dilemman i olika verksamheter. Digitaliseringen innebär bara att frågorna om integritet kommer i nytt ljus.

Ett exempel från omsorgen som kan illustrera detta är nattillsyn som kan ske på tre sätt:

  • med ett fysiskt besök av hemtjänstpersonal
  • via digital tillsynskamera
  • via sensorövervakning.

Alla tre sätten kräver samma typ av etiska överväganden.

Senast granskad: 2019-03-27
Dela: