Digitalisering i kultur- och fritidssektorn

Med digital teknik är det möjligt att erbjuda kultur- och fritidsupplevelser på nya och tillgängliga sätt. Därför är digitaliseringen av kultur- och fritidssektorn viktig.

Att alla ska kunna ta del av kultur, rekreation, fritidsverksamheter och idrott på lika villkor slås fast i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Rätten handlar också om att det ska finnas möjligheter för alla att vara utövare.

Mobiltelefoner och surfplattor är exempel på vardaglig digital teknik som kan öka tillgängligheten till kultur, idrott och andra fritidsintressen. Ett annat exempel är tv-program och biofilmer som har uppläst text för personer som har svårt att se eller läsa.

Genom tekniker som förstärkt verklighet (augmented reality, AR) och simulerad verklighet (virtual reality, VR) går det att skapa upplevelser som tidigare inte varit möjliga. Numera är det med teknikens hjälp möjligt att digitalt förflytta sig mellan miljöer och att delta i evenemang på distans.

Aktörer inom området digitalisering i kultur- och fritidssektorn

Kulturrådet har i uppdrag att driva på utvecklingen så att kulturlivet blir mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2019-03-27
Dela: