Digital delaktighet

Digital delaktighet förhindrar isolering och avskildhet från samhället. Därför är det viktigt att uppmärksamma möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i det digitala samhällslivet.

Digital delaktighet är en mänsklig rättighet. Alla människor har lika rätt att få möjligheter att använda digital teknik och digitala tjänster i samhället. Det står bland annat i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

En persons arm syns i bild och handen ligger på tangentbordet på en bärbar dator. Personen är klädd i orange tröja samt har en slät silverring på höger ringfinger.

Digitalt lärande

Digitaliseringen innebär nya sätt att undervisa och lära sig saker på. När lärandet digitaliseras går det också att förbättra tillgängligheten i både miljö och undervisning.

Digitalt lärande

Tre tecknade personer, en yngre tjej klädd i grönt, en äldre man klädd i blå keps och jacka och en yngre tjej klädd i rött.

En film om digital delaktighet

Alla har jämlik rätt till delaktighet i samhällslivet. Den rätten gäller även när samhället är digitalt. Genom att undanröja hinder kan digitaliseringen skapa nya möjligheter för delaktighet.

Digital delaktighet (textad)

Senast granskad: 2019-03-27
Dela: