Tecken som stöd (TSS)

Tecken som stöd, TSS, är när talat språk kompletteras med tecken från teckenspråket. Svenskt TSS använder alltså det svenska språkets grammatik och ordföljd.

TSS underlättar för personer som fått en hörselnedsättning sedan de lärt sig svenska och som har nytta av mer stöd än vad de kan få genom hörapparater och annan förstärkande teknik.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: