Larmtjänster

Döva personer, personer med dövblindhet och personer med hörselnedsättning kan bland annat använda sms för olika larmtjänster, som till exempel nödsamtal.

Nödsamtal

Det finns flera möjligheter för döva personer, personer med hörselnedsättning eller dövblindhet att nå nödnumret 112. Teckenspråkiga personer kan ringa ett särskilt nummer från sin bildtelefon och få samtalet förmedlat via Bildtelefoni.net eller ringa med texttelefon via texttelefoniförmedlingen. Det går även att använda SMS via 112 vid nödsamtal, men det kräver att man registrerat sig hos SOS Alarm.

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten är en tjänst för att varna allmänheten vid olyckor och kriser. Varningarna går ut via radio och tv med ljudsignaler i det område där en olycka eller nödsituation finns. Det går dessutom att registrera sig så att man får ett sms om det sker en olycka eller kris i närheten av ens hem.

I december 2016 meddelade regeringen att de har för avsikt att införa ett system så att det går ut varningar till mobiltelefoner i det område där en olycka eller kris inträffar.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: