Bildtelefoni och videosamtal

Bildtelefoni, eller videosamtal, är telefonsamtal där personerna som kommunicerar både hör och ser varandra och personer som är döva kan då använda teckenspråk. Ibland kallas en dator, surfplatta eller telefon med programvara för videosamtal för bildtelefon.

Hur fungerar videosamtal

De flesta moderna datorer, surfplattor och smarta telefoner kan användas för videosamtal. Ringer man via internet används ofta dator, webbkamera och mikrofon. Det finns många olika program eller appar för videosamtal. För att ett samtal ska kunna fungera krävs dock att de som ringer varandra använder samma program. Exempel på program och appar för videosamtal finns på e-kommunicera.nu.

Videosamtal gör det möjligt för döva personer att kommunicera med teckenspråk. För personer med hörselnedsättning kan videosamtal innebära bättre kommunikation än vanliga telefonsamtal eftersom man ser den andra personens läpprörelser och mimik.

Vart man vänder sig

Det går att ladda ner kostnadsfria appar och program för videosamtal från internet. Landstingen och regionerna förskriver också bildtelefoner som hjälpmedel. De kan även hjälpa till att komma igång med att använda kostnadsfria appar och program för videosamtal. Vänd dig till landstingets hörselvård, mottagningen som kallas Alternativ telefoni eller Text- och bildtelefoni.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: