Bildbaserad kommunikation

Med bildbaserad kommunikation menas bildtelefoni, eller videosamtal, där personerna kan se varandra när de kommunicerar.

Det finns både speciella hjälpmedel för bildtelefon och bildtelefoniappar till vanliga datorer, surfplattor och smarta telefoner.

Teckenspråkiga personer kan också ringa bildtelefonisamtal till vanliga telefoner via bildtelefoni.net. Då översätter en tolk från talad svenska till svenskt teckenspråk.

Tekniken för bildtelefoni kan också användas för tolkning på distans

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: