Tal-till-text

Idag finns teknik som gör det möjligt att omvandla talat språk till text via en dator, smart telefon eller surfplatta.

Hur tal-till-text fungerar 

Många faktorer påverkar hur bra tekniken fungerar, bland annat är den olika bra på olika dialekter och talare. Framför allt innebär tekniken att den hörande personen kan göra sig förstådd när andra hjälpmedel eller tolkar inte kan användas.

För en person med hörselnedsättning kan tal-till-text-teknik underlätta när inte annan teknik finns tillgänglig eller när andra hjälpmedel och tekniska lösningar inte fungerar som de ska. För en person som har teckenspråket som första språk kan det vara svårt att kommunicera via tekniken beroende på hur väl man kan läsa svenska (eller andra språk). Den innebär inte kommunikation för döva personer som första språk och är därför en lösning som bör användas enbart när andra kommunikationssätt inte kan användas.

I dagsläget används inte tal-till-text-teknik särskilt mycket för att underlätta kommunikation för döva, personer med dövblindhet eller hörselnedsättning. Däremot utvecklas tekniken fort och blir allt bättre på att förstå och ”höra rätt”.

Vart man vänder sig

Tal-till-text-appar kan köpas eller laddas ner gratis från till exempel App Store eller Google Play för mobiltelefoner. I en del surfplattor och smarta telefoner finns tal-till-text-funktion inbyggd i telefonen och kan aktiveras i surfplattans/telefonens inställningar. Exempel på sökord för att hitta apparna är ”diktering” eller ”dictation”. Det finns även program till dator att köpa.

Senast granskad: 2017-06-07
Dela: