Vad gör en assistanshund?

En assistanshund fungerar som stöd för en person med funktionsnedsättning. Hunden är särskilt utbildad att utföra uppgifter utifrån behov som hundföraren har. En epilepsihund kan exempelvis varna innan ett epilepsianfall inträffar och en diabeteshund kan varna när sockernivåerna börjar bli farligt låga.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har haft i uppdrag att finansiera och följa upp Svenska Brukshundsklubbens arbete som stödfunktion för assistanshundar. Tillsammans ska MFD och SBK också informera relevanta aktörer om nyttan och värdet med assistanshundar.

Syftet med assistanshundar är att öka självständigheten och tryggheten för personer med funktionsnedsättning. Hunden bidrar på så sätt till ökad delaktighet i samhället och kan minska behovet av andra stöd- och omsorgsinsatser.

Socialstyrelsen genomförde i slutet av 2014 en utvärdering av assistanshundar. Den visar på stora vinster för samhället genom minskade insatser. Utvärderingen pekar också på att brukare blir mer fysiskt och socialt aktiva och får ett ökat välbefinnande och självförtroende.

I rollen som stödfunktion ska SBK underlätta matchningen mellan brukare, finansiärer och utbildare av assistanshundar. De ansvarar också för att kvalitetssäkra instruktörer som utbildar assistanshundar, utföra lämplighetstester, examinera och följa upp assistanshundsekipagen, det vill säga hunden och brukaren.

Olika typer av assistanshundar

En assistanshund fungerar som ett hjälpmedel och är särskilt utbildad att utföra specifika uppgifter. Det finns olika typer av assistanshundar beroende på brukarens behov. En assistanshund kan exempelvis hämta saker till brukare som har begränsade möjligheter att röra sig eller varna brukare med epilepsi innan ett anfall bryter ut så att de hinner sätta sig ner.

I MFD:s uppdrag ingår fyra olika typer av assistanshundar:

 • Servicehund
  Assisterar en person med en fysisk funktionsnedsättning. Den kan till exempel hämta, lämna eller bära saker, men också stänga dörrar och skåp och fungera som gåstöd.
 • Signalhund
  Assisterar en person med hörselskada genom att uppmärksamma brukaren på ljud i omgivningen, såsom brandlarm, varningslarm, telefonsignal eller väckarklocka. En signalhund kan också tränas till att uppmärksamma brukaren när någon ropar hens namn.'
 • Alarmerande servicehund för diabetes och epilepsi 
  Om brukaren har diabetes kan hunden larma om blodsockernivån blir för hög eller för låg. Om brukaren har epilepsi kan hunden hämta hjälp vid ett anfall. Vissa epilepsihundar kan också lära sig att känna när ett anfall är på väg och varnar då.
 • Psykisk hälsa-hund 
  Har en lugnande inverkan på en brukare som har en permanent psykisk diagnos. Hunden är ett stöd och en trygghet för brukaren i olika situationer, till exempel när hen går och handlar eller reser med allmänna transportmedel.

Assistanshund som stöd

För att en assistanshund ska sättas in i tjänst krävs att ekipaget, det vill säga brukaren tillsammans med sin hund, klarar en examination efter att de har genomfört rätt utbildning. Oavsett om brukaren har utbildat hunden själv eller har köpt en färdigutbildad hund ska ekipaget genomföra examinationen. Först då är hunden certifierad assistanshund. Svenska brukshundsklubben har information till den som vill veta mer om de olika utbildningarna.

Det utgår ingen statlig ersättning till assistanshundar. Finansieringen sker av den enskilde själv. Det kan också ske genom att en kommun väljer att bevilja assistanshund som en insats inom socialtjänstlagen eller att ett landsting beviljar den som ett hjälpmedel inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen.

Tjänstetäcket – en garanti

När assistanshunden är i tjänst ska den bära Svenska Brukshundsklubbens tjänstetäcke och föraren ska ha tillhörande legitimation. Täcket och legitimationen är garantier för att hunden har genomgått en utbildning som är kvalitetssäkrad av SBK. Ska man till exempel åka med färdtjänst är det viktigt att hunden bär detta täcke och att man kan visa upp legitimationen för att hunden ska få åka med.

Hur får man en assistanshund?

En assistanshund kan vara ett bra stöd för den som har en bestående funktionsnedsättning. Man bör ha ett genuint intresse för hundar och ha förmågan att ta hand om sin hund på ett sätt som säkerställer att hunden har det bra. Man ska också kunna visa att man har ett behov av en hund för att kunna delta i samhället på lika villkor.

Vanligtvis får du bekosta inköpet och utbildningen av en assistanshund själv. Men du kan ansöka om stöd för en assistanshund, precis som du ansöker om andra insatser inom socialtjänsten eller hjälpmedelsverksamheten. Kontakta din kommun, ditt landsting eller din region för att få veta vad som gäller och hur du ska gå tillväga.

Du kan också ansöka om ekonomiskt stöd från stiftelser och genom stipendier. Detta kan du läsa mer om på Svenska Brukshundsklubbens webbplats.

Senast granskad: 2018-01-26
Dela: