Assistanshundar

Ryggen på en assistanshund med blått täcke där det står Assistanshund

En assistanshund fungerar som stöd för en person med funktionsnedsättning. Hunden är särskilt utbildad att utföra uppgifter utifrån behov som hundföraren har. En epilepsihund kan exempelvis varna innan ett epilepsianfall inträffar.

Syftet med assistanshundar är att öka självständigheten och tryggheten för personer med funktionsnedsättning. Hunden bidrar på så sätt till ökad delaktighet i samhället och minskar behovet av andra stöd- och omsorgsinsatser. Socialstyrelsens utvärdering från 2014 visar att detta leder till vinster för samhället. 

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att finansiera och följa upp en stödfunktion för assistanshundar som bland anant ska godkänna och årligen följa upp assistanshundsekipage. Fram till år 2020 är Svenska Brukshundsklubben, SBK, stödfunktion. 

Olika typer av assistanshundar

En assistanshund fungerar som ett stöd eller hjälpmedel och är särskilt utbildad att utföra specifika uppgifter. Det finns olika typer av assistanshundar beroende på förarens behov.

I MFD:s uppdrag att finansiera en stödfunktion för assistanshunder ingår i huvudsak fyra olika typer av assistanshundar. Hunden grundutbildas till att utföra en specifik uppgift utifrån förarens funktionsnedsättning, till exempel epilepsi. Men det är vid samträningen som hunden anpassas till förarens behov. Det betyder att en hund kan ha flera funktioner för sin förare:

 • Alarmerande servicehund för diabetes och epilepsi
  Om föraren har diabetes kan hunden larma om blodsockernivån blir för hög eller för låg. Om föraren har epilepsi kan hunden hämta hjälp vid ett anfall. Vissa epilepsihundar kan också lära sig att känna när ett anfall är på väg och varnar då.

 • Psykisk hälsa-hund
  Har en lugnande inverkan på en förare som har en permanent psykisk diagnos. Hunden är ett stöd och en trygghet för föraren i olika situationer, till exempel när hen går och handlar eller reser med allmänna transportmedel.

 • Servicehund
  Assisterar en person med en fysisk funktionsnedsättning. Den kan till exempel hämta, lämna eller bära saker, men också stänga dörrar och skåp och fungera som gåstöd.

 • Signalhund
  Assisterar en person med hörselskada genom att uppmärksamma föraren på ljud i omgivningen, till exempel brandlarm.

Tjänstetäcket – en garanti

När assistanshunden är i tjänst ska den bära ett tjänstetäcke som är godkänt av stödfunktionen och förare ska ha tillhörande legitimation. Täcket och legitimationen är garantier för att hunden har genomgått en utbildning som är kvalitetssäkrad av stödfunktionen.

Hur får man en assistanshund?

En assistanshund kan vara ett bra stöd för den som har en bestående funktionsnedsättning. För att kunna köpa och utbilda en hund till assistanshund behöver du kunna visa att du har ett behov av en hund för att kunna delta i samhället på lika villkor. Det gör du genom att ha ett läkarintyg på den skada du har och vilket funktionshinder den medför. Man ska också ha ett genuint intresse för hundar och ha förmågan att ta hand om sin hund på ett sätt som garanterar att hunden har det bra. Därefter kontaktar du en instruktör för ett samtal. Du kan hitta instruktörer genom stödfunktionen.

För att en assistanshund ska sättas in i tjänst krävs att ekipaget, det vill säga föraren tillsammans med sin hund, klarar en examination efter att de har genomfört en kvalitetssäkrad utbildning. Oavsett om föraren har utbildat hunden själv eller har köpt en färdigutbildad hund ska ekipaget genomföra examinationen. Först då är hunden certifierad assistanshund. Stödfunktionen har information till den som vill veta mer om de olika utbildningarna.

Ibland kolliderar behov och intressen när männsikor möts. Det kan bli särskilt påtagligt i mötet mellan en person med allergi mot hund och en person som är assistanshundförare. Denna typ av konflikt kan och måste hanteras ansvarsfullt och med ömsesidig respekt för den andres situation.

Ingen statlig eller kommunal ersättning

Idag får du bekosta inköpet och utbildningen av en assistanshund själv eftersom det inte utgår någon statlig ersättning till assistanshundar. Det finns heller inga riktlinjer i landsting, regioner och kommuner för hur assistanshundar kan skrivas ut som hjälpmedel eller som bistånd. Inte heller finns det riktlinjer för hur ekonomiska bidrag kan ges för assistanshundar. 

Du kan pröva att ansöka om ekonomiskt stöd från stiftelser eller genom stipendier. Detta kan du läsa mer om på stödfunktionens webbplats (se länk längst ned på sidan).

MFD:s och stödfunktionens uppdrag

Myndigheten för delaktighet, MFD, har regeringens uppdrag att finansiera och följa upp den stödfunktion som finns för assistanshundar. 

Stödfunktionen Svenska Brukshundsklubben har under perioden 2016-2018 byggt upp en verksamhet för att godkänna och årligen följa upp assistanshundsekipage. Fram till och med 2020 ska stödfunktionen fortsatt förvalta och utveckla detta arbete.

Stödfunktionen ansvarar också för att kvalitetssäkra instruktörer som utbildar assistanshundar, utföra lämplighetstester av hundar, examinera och årligen följa upp assistanshundsekipaget, det vill säga hunden och föraren.

Senast granskad: 2019-10-11
Dela: