Kunskapsområden

Tre kvinnor framför en dator

Myndigheten för delaktighet samlar kunskap och driver utveckling i frågor som rör tillgänglighet, digital teknik och delaktig kommunikation. Bland annat sprider vi kunskap, tar initiativ till utvecklingsarbete och stödjer innovation. Här kan du läsa mer om dessa områden.

Tillgänglighet

Här beskriver vi hur en statlig myndighet eller annan organisation kan bli tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglighet

Digital teknik

Information och inspiration om hur digital teknik kan bidra till aktivitet, trygghet, självbestämmande, självständighet och delaktighet.

Digital delaktighet

Delaktig kommunikation

Information om tillgänglig arbetsmiljö för personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet

Tillgänglig arbetsmiljö

Jobb för alla

Släpp spegeln. Du kan vinna så mycket på att bredda perspektivet och hitta kompetensen hos människor med helt andra erfarenheter och bakgrund än du själv.

Jobb för alla

Senast granskad: 2017-07-05
Dela: