Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Att stödja migranter med funktionsnedsättning

MFD har tagit fram stöd för er som möter skyddsbehövande och nyanlända personer.

Att stödja migranter

Baserat på att migranter med funktionsnedsättningar som kommer till Sverige möter ett komplext och glappande mottagningssystem har MFD tagit fram flera stöd. 

Den som är skyddsbehövande och nyanländ i Sverige med en funktionsnedsättning möts idag av ett komplext system, där många aktörer med olika funktioner ska samverka.

Det kan leda till att de som kommer till Sverige möter hinder och inte får den hjälp de behöver. Det uppstår då ett glapp mellan behov och vad som kan erbjudas.

Glapp i mottagningen orsakar hinder

Glappet i mottagningssystemet beror på att myndigheter och relevanta aktörer ofta saknar kunskap och rutiner om att uppmärksamma funktionsnedsättning bland personer som kommer till Sverige. Ibland uppmärksammas frågan längre fram i asyl- eller etableringsprocessen, men ibland missas den helt.

Det är viktigt att du och de aktörer som möter målgruppen har kunskap om särskilda behov och om hur er organisation jobbar eller ska jobba med frågan. En viktig del av det handlar om att ha rutiner för att kunna uppmärksamma alla sorters behov i mottagningsarbetet.

Stöd för att synliggöra glappet

MFD har tagit fram stöd för er som möter skyddsbehövande och nyanlända personer med funktionsnedsättning. Stöden är till för att synliggöra glappen i er verksamhet. De består av:

  • Kartor över mottagningssystemet
  • Stöd för att arbeta med handlingar som gör skillnad

Vilka kan använda stödet?

Stöden är till för dig:

  • som jobbar i en verksamhet eller organisation som ger direkt stöd till asylsökande, skyddsbehövande och nyanlända personer
  • som arbetar med uppdrag eller i projekt som berör personerna och deras livsvillkor.

Kartor över mottagningssystemet

För att öka kunskapen över hur mottagningssystemet ser ut och vilka glapp det har, har MFD tagit fram tre kartor. Med hjälp av olika illustrativa rutor beskriver kartorna hur det ser ut när en person med funktionsnedsättning kommer till Sverige.

Kartorna ger en överblick av systemet, i vilka det framgår vilka aktörer och funktioner som har ansvar och vilka hinder som kan uppstå på vägen.

Genom att reflektera kring var i systemet er verksamhet befinner sig, kan ni synliggöra hur ni ska uppmärksamma skyddsbehövande och nyanlända personer som har en funktionsnedsättning. I förlängningen ska det öka möjligheterna att kunna ge stöd till dem som behöver det utifrån behov och förutsättningar.

Till varje karta finns det instruktioner och reflektionsfrågor att fundera över enskilt och i grupp.

Stöd för att arbeta handlingar som gör skillnad

Normer påverkar både hur vi pratar om saker och hur vi handlar i olika situationer. Om ni i er verksamhet reflekterar över era normer skapar det möjligheter att genom mikrohandlingar göra förändringar. 

MFD har sammanfattat begreppet och ger stöd i hur du och dina kollegor kan börja reflektera över era normer för att skapa förändring på er arbetsplats.