Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Ikon för mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9 i Agenda 2030 handlar om att skapa en hållbar och motståndskraftig infrastruktur och industri samt att främja innovation.

Syftet med målet är att hitta hållbara lösningar på både ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. En viktig del i arbetet är att se till att industrin och såväl den fysiska som digitala infrastrukturen ger förutsättningar för inkludering och delaktighet i samhället för så många som möjligt.

Genom universell utformning når vi fler

Infrastruktur är grundläggande funktioner i samhället och innovationer kan göra samhället mer tillgängligt, och därmed göra att fler kan vara delaktiga. Det handlar bland annat om att skapa nya, tillgängligare funktioner som gör samhället användbart för fler.

Om arbetet utgår från principen om universell utformning ökar möjligheterna att nå hela den mänskliga mångfalden och möta användarnas olika behov, förutsättningar och önskemål.