Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Ikon för mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 i Agenda 2030 handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt full och produktiv sysselsättning för alla.

Arbetet med målet innebär att se till att anständiga arbetsvillkor, trygga arbetsmiljöer och lika lön för lika arbete gäller för alla människor.

Delmål 8.5 handlar om full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla. Där står det tydligt att detta arbete måste omfatta personer med funktionsnedsättning.

Jämlika möjligheter till arbete

En viktig förutsättning för delaktighet i samhället är att det ska finnas jämlika möjligheter och villkor för alla att ta sig in på arbetsmarknaden. I det ingår att inte bli diskriminerad eller trakasserad på grund av funktionsnedsättning.

En annan viktig förutsättning är möjligheten till stöd, till exempel vägledning, arbetsförmedling och yrkes- och vidareutbildning.

Arbeta med tillgänglighet

På en hållbar arbetsplats finns det jämlika villkor för alla att utföra arbetsuppgifter och delta på möten. För att skapa en arbetsmarknad som är inkluderande för personer med funktionsnedsättning behöver arbetet omfatta tillgänglighet, både vad gäller fysiska byggnader och andra typer av anpassningar.

Det kan handla om arbetsplatser, arbetsrum, sociala ytor och andra arbetsmiljöer. Det kan också handla om att skapa tillgängliga rekryteringsprocesser, och att tillhandahålla tillgängliga interna verktyg och hjälpmedel.