Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Ikon för mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 i Agenda 2030 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av ekosystemen. Det handlar också om att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Arbetet för en hållbar utveckling omfattar ekosystem på land, som skogar, våtmarker, torrmarker och berg. Det är livsmiljöer för olika djur och de renar både luft och vatten.

Miljöförstöring är alltså ett hot mot klimatet, hälsan och djurarternas överlevnad. Mål 15 visar tydligt hur den miljömässiga dimensionen av hållbarhet hänger samman med ekonomisk och socialt hållbar utveckling.