Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Ikon för mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

12. Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 i Agenda 2030 handlar om att se till att våra konsumtions- och produktionsmönster är hållbara.

Hållbar konsumtion och produktion har betydelse för klimatet och miljön, men också för ökad konkurrenskraft, hållbar tillväxt, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.

Målet visar vikten av att alla har förutsättningar att bidra till hållbar utveckling. För att uppnå en hållbar utveckling behöver vi dels bli medvetna om hur varor och resurser används, dels börja tänka på nya sätt för att minska våra ekologiska fotavtryck.

Offentlig upphandling spelar en viktig roll i arbetet med att skapa en mer hållbar konsumtion och produktion.

Specifikationer i upphandling behöver utgå från samtliga dimensioner av hållbar utveckling, genom att ta hänsyn till både användares behov, ekonomiska resurser och klimat- och miljöpåverkan.