Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Ikon för mål 1 Ingen fattigdom

1. Ingen fattigdom

Mål 1 i Agenda 2030 handlar om att utrota fattigdom och skapa möjligheter till trygga och värdiga liv för alla människor.

Det innebär att motverka ekonomisk fattigdom, men också att arbeta för säkerhet, hälsa och utbildning för alla. Agendans mål 1 hänger samman med målen om hälsa, utbildning och tillväxt, samtidigt som ekologisk hållbarhet är en förutsättning för att kunna nå målet.

Personer med funktionsnedsättning är en nyckelgrupp i arbetet med att nå målet, både nationellt och internationellt. Gruppen har i genomsnitt lägre disponibel inkomst än andra. De har också sämre möjligheter till ekonomisk självständighet och är ofta beroende av andra för stöd i sin vardag. För att motverka denna obalans krävs flexibla stödinsatser och en arbetsmarknad fri från diskriminering.

Delmålen för att utrota fattigdom handlar om att skapa säkra trygghetssystem, stå emot ekonomiska och ekologiska katastrofer och att ta fram och genomföra program för att begränsa fattigdom. Personer med funktionsnedsättning måste involveras i planering och genomförande av insatser för att insatserna ska bli så effektiva som möjligt