Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Två funktionsnedsättningsskyltar i fönstret på en buss.

Mål och inriktning funktionshinderspolitiken

I november 2017 fattade riksdagen beslut om ett nytt nationellt mål och en ny inriktning för genomförandet av funktionshinderspolitiken.

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att
"med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund."

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Regeringens proposition Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

Inrikt­ning för funktions­hinders­­politiken

För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinders-politiken inriktas mot fyra områden.

Strategi för funktions­­hinders­politiken

I september 2021 fick 28 myndigheter och Folkbildningsrådet uppdraget av regeringen att arbeta med den nya funktionshinderspolitiska strategin. Strategin tydliggör att varje sektor i samhället systematiskt ska arbeta för att bidra till en socialt hållbar och jämlik samhällsutveckling utifrån människors olika behov.

Strategi för funktionshinderspolitiken - MFD