Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Funktionshinderspolitiken

En politik för ökad delaktighet.
Barn hoppar från sten i skog.

Ett mål med konventionen som grund

Det funktionshinderspolitiska målet beslutades 2017 och utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshinderspolitiken inriktas mot fyra områden.

Det funktionshinderspolitiska målet ska också bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet beaktas.

Funktionshinderspolitikens mål och inriktning - en grundutbildning

Delaktighetsguiden

En webbutbildning för dig som arbetar vid statlig myndighet, på en kommun eller i en region.
Delaktighetsguiden