Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
Valsedlar som ligger på att lågt bord anpassat för rullstolsburna.

Röster om demokrati

Här möter du personer som berättar om sin syn på demokrati, möjligheter att kunna vara demokratiskt delaktiga och vara en fullvärdig medborgare.

Det är viktigt att alla i samhället kan påverka beslut som styr ens vardag.  Den demokratiska utvecklingen senaste århundradet har lett till att alla medborgare idag formellt har samma möjligheter att bilda opinion, att kandidera eller föreslå kandidater och att rösta. Men hur ser det ut i praktiken? Lyssna på olika röster om deras erfarenheter.

Alla har rätt att synas och höras

Amanda Malmberg, politiskt engagerad, berättar om rätten att vara politiskt engagerad och vara en av alla medborgare

Videoalternativ:

Demokrati - mer än att rösta

Mattias Lundekvam, förbundsordförande för Hörselskadades riksförbund, pratar om svårigheter för hörselskadade att vara demokratiskt delaktiga och om framstegs som gjorts.

Videoalternativ:

Odemokratiskt att utesluta människor

Åsa Strahlemo, förbundsordförande för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, pratar om orsaker till lägre röstdeltagande bland personer med funktionsnedsättning

Videoalternativ:

Omyndiga saknade rösträtt

Personer som omyndigförklarades av olika skäl saknade rösträtt. De som blev omyndigförklarade var utifrån ålder ”vuxna”, men ansågs inte kunna ta hand om sig själva eller sin egendom.

Det är inte helt klarlagt vilka som omyndigförklarades eftersom det saknas heltäckande forskning och dokumentation på området. Men man tror att det framför allt handlade om människor som med dåtidens uttryck betraktades vara ”sinnesslöa”: personer med en demenssjukdom, allvarlig psykisk sjukdom, missbruk, hjärnskada och personer med en intellektuell funktionsnedsättning.

År 1989 avskaffades möjligheten att omyndigförklara någon och det året kan ses som det formella införandet av allmän rösträtt i Sverige.

Från omyndig till fullvärdig medborgare

Annika Berg, lektor och docent i idéhistoria, berättar om hur vuxna personer kunde förklaras omyndiga och inte fick rösta fram till år 1989.

Videoalternativ:

Jag är värdefull

Christer Dannevik var omyndigförklarad mellan åren 1963 och 1988 och berättar om när han för första gången fick rösta.

Videoalternativ:

Om livet som omyndigförklarad

Gunnar Karlsson placerades på sinnesslöanstalt redan som barn. Efter många år av isolering och utanförskap blir han som vuxen förklarad myndig år 1977. (arkivfilm)

Videoalternativ: