Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Utgå från mångfald i barnrättsarbetet

Genom mångfald kan vi säkerställa att alla barns förutsättningar blir tillgodosedda i barnrättsarbetet. På så sätt bidrar vi till jämlika levnadsvillkor för barn i alla åldrar.

Alla barn ska ha lika möjligheter till utveckling, trygghet och delaktighet, oavsett funktionsförmåga. När behov och förutsättningar för barn med funktionsnedsättning är inkluderade från början blir resultatet av våra insatser också bättre för de flesta barn.

Den första januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Konventionen är ett av de viktigaste verktygen vi har för att säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Men hur gör vi för att säkerställa att den gäller alla barn? Här samlar vi vår egen och andras kunskap om hur vi på olika sätt kan arbeta mer hållbart i vårt barnrättsarbete. Kunskapen kan användas av alla som arbetar med eller för barn och unga.

Nästa steg i vårt arbete är att ta fram en webbutbildning om ett hållbart barnrättsarbete för alla barn, oavsett funktionsförmåga.

Ett hållbart barnrättsarbete

Barnkonventionen kompletteras av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Båda konventionerna behövs i ett hållbart barnrättsarbete.

Ett hållbart barnrättsarbete är ett inkluderande barnrättsarbete, där alla barn får synas och höras. Om vi inte gör det, missar vi viktiga perspektiv och riskerar att få göra om och göra rätt eftersom vårt arbete då inte träffar alla barn. 

Här har vi samlat information om konventionerna och om hur det går att arbeta för att barnrättsarbetet ska bli mer hållbart och inkludera fler barn och unga.

Ett hållbart barnrättsarbete

Barn och unga

Det är först när vi ser och följer hur levnadsvillkoren skiljer och utvecklar sig för alla barn och unga som vi kan utforma insatser och åtgärder som är bra för de flesta barn. 

Här har vi samlat:

  • Kunskap om levnadsvillkoren för barn med funktionsnedsättning inom områden så som hälsa, utbildning och fritid.
  • Vi kommer att fylla på med kunskap om möjligheterna för barn och unga med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhället, bland annat om barnets bästa och rätten att komma till tals i insatser som rör dem själva.

Barn och unga

Nytt verktyg om barnrättsarbete

För att ge stöd i barnrättsarbetet har vi tagit fram en checklista för att inkludera fler. Den fungerar som ett komplement till era andra barnrättsverktyg.

Här finns även olika samtalsmetoder för att prata med barn och unga med funktionsnedsättning, till exempel bildstöd.

Successivt kommer vi att fylla på för mer stöd i att arbeta med ett hållbart barnrättsarbete.

Checklista för ett inkluderande barnrättsarbete

Barnrättsarbete