Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Smarta lösningar ger ett tillgängligt och hållbart samhälle

Det funktionshinderspolitiska målet är jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället. Målet bygger på alla människors rätt att vara en del av och kunna använda samhället.

Alla har nytta av ett tillgängligt samhälle och alla kan bidra. Många gånger går det att nå förändring med enkla medel.

Tillgänglighet är smart

Ett tillgängligt samhälle är en del av arbetet med mänskliga rättigheter, det är ekonomiskt hållbart och bra för alla.

För en del blir en miljö tillgänglig först när en tung dörr öppnas automatiskt. För andra är det bekvämt och kanske är det först när man har händerna upptagna med annat som det också blir nödvändigt. 

Nödvändigt för en del – Bra för alla!

Nödvändigt för en del - bra för alla

Ett hållbart samhälle är utformat utifrån medborgarnas olika förutsättningar och behov. Det som är nödvändigt för en del är bra för alla.

Videoalternativ:

Hur kan du bidra till ett hållbart samhälle?

Alla samhällsområden berörs och alla kan bidra till förändring, många gånger med relativt enkla medel.

Tillgängligt arbetsliv

Mångfald lönar sig och leder till ett hållbart samhälle. Att skapa en tillgänglig arbetsmiljö skapar möjligheter för fler.

Läs mer om hur du kan bidra till ett mer tillgängligt arbetsliv.

Skapa en arbetsplats för fler

 

Tillgänglig skola

Att utforma skolan efter elevernas mångfald lönar sig och får en positiv effekt för både elever och lärare.

Läs mer om hur du kan bidra till ett mer tillgängligt skola genom att öka tryggheten.

Skapa en trygg skola - genom trygghetsvandringar med elever med funktionsnedsättning

Tillgänglig digital teknik

En förutsättning för att så många som möjligt ska kunna ta del av digitala system, tjänster och produkter är att de är tillgängliga och användbara.

Läs mer om hur du kan bidra genom mer tillgänglig digital teknik.

Arbeta med digital teknik