Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Allas rätt att kunna rösta

Söndagen 11 september var det val till riksdagen och kommun- och regionfullmäktige. Runt om i landet satsade kommuner och andra aktörer på att göra det möjligt för alla att rösta. En framgångsfaktor var att utgå ifrån att människor har olika förutsättningar.

Att rösta i allmänna val är en hörnsten i demokratin. För att alla ska kunna rösta tog kommuner runt om i landet en mängd olika initiativ. Här kan du ta del av olika exempel.  

Succé för valcafé i Täby

Vid sju tillfällen har personer som tar del av olika insatser inom stöd och service från Täby kommun fått möjlighet att besöka ett valcafé. Syftet är att förbereda målgruppen inför det allmänna valet i september.

Det har varit värdefullt för samtliga och så fantastiskt kul och vi hade en sorg i hjärtat när träffarna för valcaféet var över

— Susanne Otasevic, utvecklingsledare vid socialomsorgen, avdelning funktionsnedsättning, Täby kommun

Succé för valcafé i Täby

Lättlästa nyheter ska få fler att rösta

Nästan en miljon människor i Sverige utnyttjar inte sin rätt att rösta. Tidningen 8 Sidor vill ändra på det genom lättläst journalistik där fler får en chans att förstå vad som sker i samhället.

Ju fler som kan hålla sig informerade, desto starkare blir demokratin och nyheter är ett av de viktigaste sätten att ta till sig vad som händer i samhället

— Marie Hillblom, chefredaktör på 8 Sidor.

Lättlästa nyheter ska få fler att rösta

Podcast och filmer inför valet

Podcast, filmer, tidning, broschyrer, och valinformatörer. De är exempel på vad Södertälje kommun satsar på för att få fler att rösta i allmänna valen i höst.

Ingången är att fler ska rösta.

— Susanne Larsson, verksamhetsutvecklare inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF, i Södertälje kommun

Podcast och filmer inför valet

Göteborg satsar på VR-teknik  

En simulerad upplevelse av vallokalen ska få fler att känna sig trygga och bekväma med att gå och rösta i Göteborgs stad.

Det här är ett sätt att sänka tröskeln för den som aldrig röstat tidigare

— Åsa Aguayo Åkesson, utvecklingsledare på förvaltningen Demokrati och medborgarservice

Göteborg satsar på VR-teknik för ökat valdeltagande

Särskolan till Skolval 2022

Det börjar närma sig skolval 2022. I år har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ett särskilt fokus på att förmå särskolor och gymnasiesärskolor att delta.

Det här är en av Sveriges största demokratisatsningar för unga

— Rebecka Hinn, uppdragsledare på MUCF.

Särskolan till skolval 2022

Nya valsedelställ och samverkan

För att fler ska kunna delta i valen 2022 satsar Umeå kommun bland annat på nya valsedelställ och samverkan mellan förvaltningar.

Min erfarenhet är att samarbete och samverkan är lösningen.

— Tordleif Hansson, utredare på Umeå kommun.

Umeå satsar på nya valsedelställ och samverkan

Daglig verksamhet hjälper till inför valet

I Västerås stad är det för fjärde valet i rad deltagare i daglig verksamhet som står för ett väloljat maskineri av praktiska sysslor, inför och efter valdagen.

Vi ser hur ett enormt intresse vuxit fram och framförallt en stolthet

— Lena Johansson, handledare för Stadshusgruppen i Västerås stad som är en daglig verksamhet

Daglig verksamhet hjälper till inför valet

Stockholm inventerar sina vallokaler

Ett omfattande arbete pågår i Stockholms stad inför de allmänna valen i september när nära 600 vallokaler ska inspekteras och vid behov förbättras.

Målet är ett högt valdeltagande och att det ska gå rättssäkert till

— Eva Debels, chef på valnämndens kansli

Stockholm inventerar sina vallokaler

Kapade stålben och provval

Kapade stålben, provval på äldreboenden och samråd med funktionsrättsrådet är bara några exempel på satsningar i Uppsala för att göra det möjligt för alla att rösta.

"Man kan göra valdagen till en familjeutflykt"

— Sofie Blomgren, projektledare vid valkansliet i Uppsala kommun

Tillgängliga val med kapade stålben och provval

Provval ska öka kunskapen inför valet

I nära anslutning till valdagen ska Håbo kommun arrangera ett provval för daglig verksamhet och andra inbjudna.

Vi gör det här för att det är viktigt och för att öka valdeltagandet

— Sofie Gagnfors, stödpedagog på daglig verksamhet

Provval ska öka kunskapen inför valet

Studiecirklar utbildar i demokrati

Studieförbundet Vuxenskolan gör en stor satsning med studiecirklar runt om i landet där lokala kommunpolitiker bjuds in för en valdiskussion. I fokus står demokrati och politik på lättförståelig svenska.

Politiker blir medvetna om att det finns en målgrupp som har andra förutsättningar

— Kjell Stjernholm, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan

Studiecirklar utbildar i demokrati

Studiecirkeln Mitt val syftar till att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning. På flera ställen genomförs studiecirkeln med målgruppen utlandsfödda och i Värmland ser man en tydlig effekt. 

Det betyder mycket för dem. De har fått både kunskap och mod.

— Feven Belai, cirkelledare Mitt val

Ökat valdeltagande genom studiecirklar

Checklista för tillgängliga val

Kolla vad man behöver tänka på för att utforma tillgängliga vallokaler.
Checklista

 

Tillgänglig information

 Inför varje val är det viktigt att medborgarna kan informera sig om hur, var och när de kan rösta. Demokratisk delaktighet handlar också om möjligheten att engagera sig politiskt och ha tillgång till nyheter och annan information. Här har vi samlat länkar till information om politik och valet i olika alternativa format.

Tillgänglig information