Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Möjligheter och lösningar för din arbetsplats

Ska du rekrytera och vill inkludera fler sökanden för att hitta rätt kompetens?

Det finns många möjligheter och lösningar som underlättar och ger förutsättningar att anställa en person som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet. MFD har regeringens uppdrag att informera arbetsgivare och andra berörda om dessa möjligheter.

Här hittar du goda exempel och lösningar.

Att gemensamt skapa förutsättningar

Hur skapar vi tillgängliga arbetsplatser och tar till vara på kompetens i arbetslivet? Ta del av vår film och artiklar om hur arbetsgivare och arbetstagare gemensamt skapar förutsättningar.

Här hittar du också stöd och checklista som visar på möjligheter och lösningar när du anställer en person som är döv, har en hörselnedsättning eller dövblindhet.

Kompetens före hinder

Se filmen om två arbetsplatser där arbetsgivare fokuserat på möjligheter framför hinder och skapar förutsättningar för att få den främsta kompetensen.

Videoalternativ:

Projektledare Öresundsbrokonsortiet

Pia Johnsson-Sederholm ansvarar och förvaltar projekt som rör anläggningen, allt från kontorsbyggnader till bro och tunnel. Hon sköter upphandlingar, träffar leverantörer och är ansiktet utåt som köpare.

Vi ville anställa någon med rätt kompetens. Efter provanställningen var vi helt eniga om att hon skulle fortsätta jobba hos oss.

— Johan Nord, chef Öresundsbrokonsortiet

Pias arbetsgivare ser möjligheter och inte hinder

IT- tekniker och systemutvecklare på Anpassa AB

Lukas Strid ansvarar för hela IT-miljön, administrerar, installerar och specialanpassar datorer och mycket annat.

Tillsammans hittade vi nya sätt att hantera möten och kommunikation.

— Jonas Ekenborg, chef Anpassa AB

Lukas en problemlösare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör i Kungsbacka

Tobias Engström arbetar med tillsyn och prövningar, tar emot klagomål, svarar på bygglovsremisser, fördelar ärende till kollegor och sitter med i kemikalierådet för hela kommunen.

Vi fastnade för Tobias kunskap och brinnande intresse.

— Kaj Jensen, chef Kungsbacka kommun

Olika delar skapar en tillgänglig arbetsmiljö

Redaktör Försäkringskassan

Som redaktör tar Lisa Gustafsson fram innehåll till Försäkringskassans olika kanaler. Hon skriver främst artiklar till intranätet men jobbar också med övriga kanaler som webben och sociala medier.

Det gäller att ha en bra dialog med arbetsgivaren om mina förutsättningar.

— Lisa Gustafsson

Förstående chef och kollegor underlättar

Hur går jag till väga?

Allt du behöver veta

Det finns en rad tjänster, möjligheter och lösningar som underlättar en tillgänglig arbetsmiljö. Här får du veta allt du behöver för att ta nästa steg.
Stöd och checklista