Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning och utveckling

Uppföljnings- och utvecklingsarbetet ska säkerställa att myndigheten har tillräcklig – och rätt – kunskap för att kunna inkludera och synliggöra personer med funktionsnedsättning i sitt arbete.

Det kan ske på olika sätt och kan till exempel handla om att använda existerande data och statistik för att bedöma hur exempelvis tjänster, produkter och information kan komma till nytta för fler medborgare.

Det kan också handla om den egna verksamheten, till exempel att se över grundläggande funktioner som upphandling, arbetsmiljöarbete, rekrytering och utformning av intranät och kontorslokaler.

I det externa uppdraget och hur väl myndigheten möter sina målgruppers behov kan det handla om att så många som möjligt kan ta del av den digitala miljön, publika lokaler och de tjänster som myndigheten erbjuder.

Tillgängligt samhälle

Dialog är ett verktyg för resultat

För att utvecklingsinsatser ska bli så bra som möjligt behöver respektive målgrupp involveras i behovsanalyser och utvärderingar. I strategin har regeringen därför lagt särskild tyngd vid att strategimyndigheterna aktivt ska involvera organisationer som representerar personer med funktionsnedsättning i arbetet. 

Involvering kan ske på många olika sätt, till exempel i formella samrådsstrukturer, via projekt eller andra riktade samråd.

MFD kan vid behov skapa mötesplatser för organisationer och myndigheter för att underlätta dialogen. Vi kan även ge tips och stöd kring involvering så att det utgör en strukturerad del av den ordinarie verksamheten. Utöver detta kommer vi dessutom erbjuda stöd för organisationerna.

Vi på MFD ser fram emot att tillsammans med strategimyndigheterna utforska vad vi tillsammans kan åstadkomma och utveckla för att öka jämlikhet och social hållbarhet och för att minska utanförskap.

Metodstöd om dialog och strategi