Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Strategi för funktionshinderspolitiken

Varje sektor i samhället ska arbeta systematiskt för en socialt hållbar och jämlik samhällsutveckling utifrån människors olika behov.

Arbetet med den funktionshinderspolitiska strategin

Sedan september 2021 har 28 myndigheter samt Folkbildningsrådet ett regeringsuppdrag att arbeta med den nya funktionshinderspolitiska strategin.

Det nya uppdraget till myndigheterna tar avstamp i regeringsformen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Strategin förtydligar de statliga myndigheternas uppdrag att säkerställa att alla människor i Sverige har lika förutsättningar att vara en del av samhället och att kunna använda de tjänster som erbjuds.

Strategin är ett viktigt verktyg i arbetet med Agenda 2030.
Läs mer om Agenda 2030