Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Strategi för funktionshinderspolitiken

Varje sektor i samhället ska arbeta systematiskt för en socialt hållbar och jämlik samhällsutveckling utifrån människors olika behov.

Arbetet med den funktionshinderspolitiska strategin

Sedan 2021 finns ett regeringsuppdrag att arbeta med den nya funktionshinderspolitiska strategin.

Det nya uppdraget till de 28 myndigheterna samt Folkbildningsrådet tar avstamp i regeringsformen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Strategin förtydligar de statliga myndigheternas uppdrag att säkerställa att alla människor i Sverige har lika förutsättningar att vara en del av samhället och att kunna använda de tjänster som erbjuds.

Strategin är ett viktigt verktyg i arbetet med Agenda 2030.
Läs mer om Agenda 2030