Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

En introduktionsfilm för ämnet våld mot kvinnor med funktionsnedsättning. Filmen kan användas i det våldsförebyggande arbetet.

Att förebygga våld

Filmen kan användas som introduktion till samtal om att förebygga våld.

 

Osynlighet, sårbarhet och beroende gör kvinnor med funktions­nedsättning särskilt utsatta för mäns våld. De som drabbas har svårare än andra att få skydd, och i rättssystemet fortsätter svårigheterna.

Förutom det våld som drabbar alla kvinnor riskerar kvinnor med funktionsnedsättning att utsättas för våld som är direkt kopplat till funktionsnedsättningen. Det kan handla om att någon gömmer ens hjälpmedel, vägrar teckenspråkstolka eller straffar en ekonomiskt.

Filmen Afsoon - en film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har i rapporten Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning samlat kunskap om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och identifierat utvecklingsbehov och förslag till åtgärder i förhållande till de fyra målområdena i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Rapporten Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning