Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Seminarium om funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Personer med intellektuell funktionsnedsättning löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa. Detta var temat för ett seminarium i november 2022 med forskare från Sverige, Norge, Finland och Storbritannien.

Professionen möter stora utmaningar om vilka behandlingar, stöd och insatser som fungerar bäst för människor med intellektuell funktionsnedsättning. Mycket i samhället är inte utformat utifrån deras förutsättningar och stödet är inte alltid tillräckligt individualiserat. 

Den 23 november 2022 genomfördes ett digitalt seminarium med föredrag av erkända forskare inom området: Lena Nylander, överläkare i allmän psykiatri, Trine Lise Bakken, forskare inom schizofreni hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autism, Bjørg Halvorsen, fysioterapeut och chef för barnhabilitering vid Oslo universitetssykehus, Lumikukka Socada, chefspsykiatriker vid Helsingfors universitetssjukhus, Sara Wigham, seniorforskare och arbetsterapeut vid Newcastle University. 

Seminariet teckenspråkstolkades på svenska. Här kan du se varje del av seminariet i efterhand. Välj att titta utan text eller med svensk/engelsk textning. Den engelska textningen hittar du under Inställningar i videospelaren. 

Inledning

Malin Ekman Aldén, generaldirektör MFD, inleder seminariet.

Kunskap och samverkan - saknas det fortfarande?

När vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och psykiska ohälsa vänder sig till psykiatrin och/eller primärvården finns där ofta inte kunskaper om bemötande av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dessutom är samarbetet mellan olika vårdgivare bristfälligt. Är det dags för en förändring? Lena Nylander, överläkare inom allmän psykiatri knuten till Göteborgs, Lunds och Köpenhamns universitet, har ett specialintresse av utvecklingsrelaterade kognitiva funktionsnedsättningar (intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, autism).

Norsk forskning om psykisk hälsa

Utöver en generell översikt redogör Trine Lise Bakken för egen forskning kring schizofreni hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och autism. Trine Lise Bakken är knuten till Oslo Metropolitan University. Hon har under mer än 25 år publicerat en rad böcker och vetenskapliga artiklar om klinisk praxis med patienter med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa.

God psykisk hälsa för alla

Om en grupp barn och unga som har ökad risk för att utveckla psykisk ohälsa och som inte får bra hjälp. Bjørg Halvorsen är fysioterapeut och chef på Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU), Oslo universitetssykehus.

Social- och hälsovårdssystemet i Finland

Om den finska socialpsykiatrin och vilka möjligheter som finns att göra egna livsval för det psykiska välbefinnandet. Dessutom om diagnostiska procedurer, psykofarmakologi, affektiva störningar och personlighetsstörningar. Lumikukka Socada är chefspsykiatriker för personer med intellektuell funktionsnedsättning, Helsingfors och Nyland" (HUS) sjukvårdsdistrikt och Helsingfors universitetssjukhus.

Bedömning av trauma hos vuxna

Om metoder för screening och bedömning av traumarelaterade psykiska tillstånd hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Sara Wigham är seniorforskare och arbetsterapeut vid Newcastle University. Hon tar även upp användning av traumascreeningsåtgärder i kliniska miljöer och forskningsmiljöer och forskning relaterad till detta ämne.

Avslutning

Avslutande ord från MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén.