Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson är en insats som finns till för att bryta social isolering. Insatsen fyller en viktig funktion när det kommer till delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Fyra filmer beskriver hur det är att ha en kontaktperson, att vara en kontaktperson, syfte och mål med insatsen och kontaktpersonens roll och ansvar.

Hur är det att ha en kontaktperson?

Denna film handlar om att ha en kontaktperson och att vara en kontaktperson. Filmen riktar sig i första hand till personer som vill bli kontaktperson eller personer som ska få insatsen. Men den kan också vara av intresse för biståndshandläggare och kontaktsekreterare och chefer.

Hämta en länk till den långa versionen av filmen

Hämta en länk till den korta versionen av filmen

 

Vad har en kontaktperson för roll och ansvar?

Denna film handlar om roller och ansvar i uppdraget som kontaktperson. Den tar upp viktiga delar som rapporteringsskyldighet, sekretess och avgränsning i uppdraget och insatsen. Filmen kan användas av biståndshandläggare, socialsekreterare eller kontaktsekreterare i mötet med blivande kontaktpersoner. Filmen kan också vara ett underlag för samtal med personer som har insatsen kontaktperson för att öka förståelsen för vilken roll och ansvar dennes kontaktperson har, och på så sätt skapa rimliga förväntningar hos alla.

Hämta en länk till den långa versionen av filmen

Hämta en länk till den korta versionen av filmen

 

Vad är syftet med insatsen?

Denna film handlar om grunden och beskriver syftet och målet med insatsen kontaktperson. Den visar insatsen i relation till lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Filmen riktar sig främst till chefer och handläggare inom socialtjänsten, men kan också bidra med kunskap till personer som är intresserade av att bli kontaktperson eller personer som funderar på att ansöka om insatsen.

Hämta en länk till den långa versionen av filmen

Hämta en länk till den korta versionen av filmen

Vad betyder insatsen kontaktperson för de inblandade?

Denna film är kortare och syftar till att ge en inblick i, och ge en känsla för, hur två personer som har kontaktperson och deras kontaktpersoner upplever sin relation, hur den påverkar dem positivt men också att den är ömsesidig.

Hämta en länk till den långa versionen av filmen

Hämta en länk till den korta versionen av filmen

På Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden finns det mer material om kontaktperson enligt LSS. Där kan du läsa om hur insatsen främjar delaktighet samt hitta material som hjälper till att förtydliga kontaktpersonens roll, Socialtjänstens ansvar och annat som kan underlätta arbetet.

Kunskapsstöd om kontaktperson enligt LSS

Besök Kunskapsguiden