Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

FN:s konvention i korthet

En film som kort förklarar FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Filmen har tagits fram av projektet DISCIT . Syftet med projektet var att ta fram ny kunskap så att EU kan underlätta delaktigheten för fler i samhället. 

FN:s konvention i korthet

Alla har rätt att vara fullvärdiga medborgare och ta del av mänskliga rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar att ingen människa får diskrimineras eller uteslutas från någon del av samhällslivet.

Videoalternativ: