Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Afsoon – en film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Filmen kan användas i utbildningar och på arbetsplatsträffar för att i förebyggande syfte samtala om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Filmen om Afsoon i scensätter den högre risken att utsättas för våld som gäller för kvinnor vars kontakter med omvärlden är begränsad till ett fåtal personer och som har svårigheter att göra sig förstådda.

Afsoon – en film om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Filmen handlar om Afsoon och den beskriver fiktivt och starkt känslomässigt den osynlighet, sårbarhet och det beroende som utmärker våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

Videoalternativ:

Se också vår introduktionsfilm om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning som riktar sig till politiker och tjänstemän i kommunal verksamhet i till exempel skola, vård- och omsorg.

Filmen Våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Myndigheten för delaktighet har i rapporten Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning samlat kunskap om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och identifierat utvecklingsbehov och förslag till åtgärder i förhållande till de fyra målområdena i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Rapporten Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning