Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
26
jan

Välkommen till Delaktighetsdagen 2022

09:00 - 15:30, digitalt via MFDs Youtube-kanal

Välkommen att anmäla dig till Delaktighetsdagen! Denna gång kommer konferensen att handla om den nya strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021 – 2031.

Strategin innebär att 28 myndigheter får ett tydligt uppföljningsansvar och ska följa upp funktionshinderspolitiken utifrån det nationella målet inom sina respektive ansvarsområden.

Under delaktighetsdagen kommer vi bland annat att diskutera vad strategin går ut på, vad det nationella målet och inriktningen för funktionshinderspolitiken innebär i praktiken för myndigheternas arbete och vilket stöd MFD kan erbjuda.

Program Delaktighetsdagen

 

09:00 Välkomna!

Den nya strategin för funktionshinderspolitiken
Lena Hallengren, Socialminister

Panelsamtal om strategins betydelse i det fortsatta arbetet

Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket
Yvonne Svensson, stf generaldirektör Boverket
Lars Lööw, överdirektör Arbetsförmedlingen
Nicklas Mårtensson, generalsekreterare Funktionsrätt Sverige

Vad innebär det nationella målet för funktionshinders­politiken i praktiken för myndigheternas verksamheter?
Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet

Länsstyrelsens och MFD:s gemensamma regeringsuppdrag att stödja kommuner och regioner
Janni Bohman, handläggare Länsstyrelsen Uppsala Län

Aktiv involvering – vad innebär det?
Diana Chafik, projektledare Funktionsrätt Sverige

11:30-12:00 Lunchpaus

Hur en nulägesanalys kan inleda strategiarbetet
Petra Thor Jonzon, kommunikationschef Domstolsverket

Kulturrådet om att villkora tillgänglighet i sin bidragsgivning
Ingrid Skare, tf chef Kultrurrådet

Att arbeta med nationella strategier
Elisabeth Dahlin, Barnombudsmannen
Lena Ag, generaldirektör Jämställdhetsmyndigheten
Pia Brundin, utredare Statskontoret

Vilket stöd kan Myndigheten för delaktighet erbjuda?
Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet

 

Programmet kommer att uppdateras löpande. 

Konferensen skriv- och teckenspråkstolkas

Dagen är kostnadsfri och sista anmälningsdatum är 24 januari

 Anmäl dig här!