Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök
14
okt

Välfärdsteknik mot framtiden - att ta nästa steg och utveckla arbetet

09:30 - 14:30, Digitalt

Digitala möten, tillsyn med kamera eller att handla via internet är allt vanligare inslag i vård- och omsorgsarbetet. Den här konferensen ger dig konkreta tips och idéer på hur användningen av välfärdsteknik blir en naturlig del av verksamheten.

Står du inför juridiska utmaningar? Eller funderar du på vilka stöd som finns och vad som är bra att tänka på vid upphandling av välfärdsteknik? Under konferensen får du tips på stöd för att komma igång men också för att utveckla arbetet med välfärdsteknologiska lösningar. Du får också möta några kommuner som berättar om sina erfarenheter.

Moderatorer är Mille Salomaa-Lindström och Karin Adelsköld.

Konferensen är kostnadsfri samt skriv- och teckenspråkstolkas. 

Målgrupper

Chefer och strateger i landets kommuner.

Program

09.30 Inledning

Myndigheten för delaktighets generaldirektör Malin Ekman Aldén inleder.

09.50 Nyttorealisering

Lilly-Mari Sten från Myndigheten för digital förvaltning berättar om vikten av att ha ett strukturerat och systematiskt arbetssätt när det gäller att arbeta med att realisera nyttor av välfärdstekniska lösningar.

Skellefteå kommun, Karlstads kommun och Kalmar kommun berättar om sina erfarenheter av systematiskt arbetssätt och realiserande av nyttor.

10.25 Paus

10.35 Erfarenheter som bidrar till utvecklingen av digitala arbetssätt

Monica Rådestad från Inspektion för vård och omsorg berättar om erfarenheter från tillsyn av välfärdsteknik. Monica berättar bland annat om olika faktorer som har betydelse för att välfärdsteknik ska kunna införas med hänsyn till individens behov samt erfarenheter från verksamheterna i deras utveckling av digitala arbetssätt.

Juristen Marie Stegard Lind från utredningen Framtidens teknik i omsorgens tjänst (SOU 2020:14) svarar på frågor om juridik vid införande och användande av välfärdstekniska lösningar.

Skellefteå kommun, Karlstads kommun och Kalmar kommun berättar om sina erfarenheter.

11.20 Lunch

12.20 Nationellt kompetenscenter för välfärdsteknik – samla, skapa, sprida

Eva Sahlén från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) berättar om det nationella kompetenscenter och tio modellkommuner som ska ge råd, stöd och vägledning till alla kommuner i frågor som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen med stöd av digital teknik. Stina Nyman informerar om arbetet med SKRs beställarnätverk och vägledning för upphandling av välfärdsteknik.

Skellefteå kommun, Karlstads kommun och Kalmar kommun delger sina erfarenheter av kompetens, beställning och inköp av välfärdteknologiska lösningar.

13.00 Paus

13.10 Att leda den digitala transformationen

Agneta Aldor från E-hälsomyndigheten och Ejja Häman Aktell Vård och omsorgschef i Skellefteå kommun pratar om chefens vardag och vilka krav digitaliseringen ställer på ledarskapet och organisationen.

13.35 Spaning mot framtiden

Panelsamtal med Nicklas Mårtensson från Funktionsrätt Sverige, Ejja Häman Aktell från Skellefteå kommun, Bengt Andersson från Nordens välfärdscenter, Malin Ekman Aldén från Myndigheten för delaktighet, Åsa Zetterberg från IT- och Telecomföretagen och Patrik Sundström från Sveriges kommuner och regioner.

14.10 Avslutning

Socialminister Lena Hallengren.

14.20 Mitt första steg imorgon