Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen
14
jun

Universell utformning - en process för att nå målen med Agenda 2030

16:00 - 17:15, Digitalt

MFD:s sido-event om universell utformning, på FN:s statspartsmöte 2021 om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Universell utformning är en nyckel för att genomföra Agenda 2030. Genom att utforma produkter, tjänster och miljöer utifrån befolkningens mångfald, blir samhället tillgängligt, användbart och hållbart för fler.

FN rapporterar att personer med funktionsnedsättning fortfarande möter hinder för full inkludering och delaktighet i samhället. De är i högre grad utsatta för fattigdom, har inte full tillgång till utbildning eller arbete. De är också ofta underrepresenterade i politiskt deltagande. Det finns många tecken på att pandemin har förvärrat situationen ännu mer.

På det här sido-eventet diskuterar vi och utbyter erfarenheter om hur vi kan använda universell utformning som ett verktyg när vi arbetar med Agenda 2030.

Talare

  • Malin Ekman Aldén, Generaldirektör, Myndigheten för delaktighet
  • Tiina Nummi-Södergren, Projektledare, Lika Unika Akademin, Svenska FN-förbundet
  • Johanna Söderström, Lika Unika Akademin, Sveriges Dövas Ungdomsförbund
  • Kirsti Svinø, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Norge
  • Terje André Olsen, Ordförande, Norske Blindeforbundet
  • Inmaculada Placencia Porrero, Senior expert, DG Arbetsmarknadsfrågor och lika möjligheter, EU-kommissionen

Sido-eventet genomförs i samarbete med norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Läs mer om sido-eventet på FN:s webbplats. Här hittar du också länken till seminariet.

Universal Design as a Tool to Realize the Agenda 2030 hos FN