Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök
3
dec

Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen 2020

09:00 - 15:00, Digitalt

Fem spår för delaktighet och jämlikhet - en konferens om hur vi stärker det funktionshinderspolitiska arbetet.

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet arrangerar en konferens för att uppmärksamma den Internationella funktionshinderdagen. Ledande experter från offentliga verksamheter, civilsamhället och akademin delar med sig av olika metoder som stärker det kommunala och regionala funktionshinderspolitiska arbetet. Dagen har fem spår som alla utgår ifrån delaktighet och jämlikhet.

 • Arbetsmarknad
  Offentlig sektor är i stort behov av arbetskraft och den demografiska utvecklingen kommer ställa allt högre krav på kompetensförsörjning framöver. Samtidigt står många personer med funktionsnedsättning utanför arbetsmarknaden. Hur kan vi bättre använda den outnyttjade kompetens som finns bland personer med funktionsnedsättning?
 • Barnrätt
  Barnkonventionen är lag i Sverige sedan början av 2020. Flertalet offentliga aktörer står inför att implementera ett barnrättsarbete. Men hur synliggörs barn med funktionsnedsättning? Och hur kan ett barnrättsarbete bidra till jämlika levnadsvillkor och ökad delaktighet?
 • Styrning och ledning av funktionshinderspolitiken
  För att skapa full delaktighet och jämlika levnadsvillkor krävs ett tvärsektoriellt arbete som inbegriper hela kommunen och regionens verksamhet. Idag finns ett antal goda exempel på aktörer som gjort just detta. 
 • Digitalt innanförskap
  I takt med att allt mer av vår välfärd och samhällsservice digitaliseras skapas både möjligheter och utmaningar för delaktighet. 
 • Agenda 2030 - gemensam avslutning
  Hur synliggör vi funktionsnhindersperspektivet i agendaarbetet? Två talare pratar om hur vi stärker funktionshindersperspektivet i arbetet med hållbar utveckling. Dagen savslutas med ett panelsamtal. 

Konferensen är kostnadsfri och genomförs digitalt. 

Mer information och anmälan

Mer information och anmälan finns på Länsstyrelsens webbplats

Sista anmälningsdatum är 25 november.