Internationella dokument

Här hittar du internationella dokument som är viktiga för funktionshinderspolitiken.

Det internationella arbetet inom funktionshindersområdet har stor betydelse för att utveckla den svenska funktionshinderspolitiken.

Sverige har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sverige har även åtaganden på europeisk nivå.

Senast granskad: 2018-06-08
Dela: