Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering

Det finns sex former av diskriminering i Sverige. En av dessa är bristande tillgänglighet. Förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att personer med funktionsnedsättning kan delta på jämlika villkor.

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte genomför skäliga åtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning.

Vilka åtgärder som är skäliga beror bland annat på lagens krav på tillgänglighet och verksamhetens praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Tidigare behövde inte företag som hade färre anställda än tio se till att verksamheten var tillgänglig. Men från och med den 1 maj 2018 omfattas alla företag - oavsett storlek - av förbudet mot bristande tillgänglighet.

På Diskrimineringsombudsmannens (DO:s) webbplats finns information om diskrimineringslagen.

Senast granskad: 2019-09-04
Dela: