Allmän kommentar nr 4 om artikel 24 - rätten till inkluderande utbildning

Kommentaren handlar om rätten till utbildning för personer med funktionsnedsättning på lika villkor och utan diskriminering. Det betyder att alla skolor och utbildningsmiljöer ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

  • Rätten till inkluderande utbildning är ett sätt att förverkliga andra mänskliga rättigheter. Det är det huvudsakliga sättet för personer med funktionsnedsättning att själva ta sig ur fattigdom, få möjligheter att fullt ut delta i sina lokalsamhällen och att skydda sig mot att bli utnyttjade. Det är också det huvudsakliga sättet att göra samhällen inkluderande.

Inkluderande utbildning innebär att:

  • skolan är tillgänglig vad gäller byggnader, läroplaner och material som används i undervisningen
  • skolan har en inkluderande och jämlik miljö vad gäller undervisningen, skoltransport, toaletter, skolmatsal och fritidsutrymmen.
  • utbildningen är utformad med tanke på de krav, kulturer, åsikter och språk som personer med funktionsnedsättning har
  • skolan är flexibel så att eleverna kan lära sig på det sätt som passar dem.

Fakta: FN:s kommitté tar fram olika riktlinjer och fördjupande kommentarer om artiklarna i konventionen för att hjälpa länder i arbetet med konventionen.

Allmän kommentar nr 4 - Rätten till utbildning

Sammanfattande introduktion

På lättläst

På teckenspråk

Kommentaren i sin helhet

Kommentaren på andra språk än svenska

Senast granskad: 2018-06-15
Dela: