Allmän kommentar nr 3 om artikel 6 - Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning

Kommentaren handlar om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och att de ofta blir diskriminerade. För att gruppen ska kunna använda sina mänskliga friheter och rättigheter måste samhället motverka våld, diskriminering och stereotypa föreställningar om dem.

Kommentaren tar även upp rätten till sexuell och reproduktiv hälsa samt behovet av att stärka kvinnors och flickors utveckling, framsteg, egenmakt samt rätt att uttrycka sin åsikt.

Kvinnor och flickor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att utvecklas

Länderna som har skrivit under konventionen behöver tänka in ett köns- och funktionshindersperspektiv för att förbättra situationen för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning. Det gäller särskilt inom de här områdena:

  • skola
  • arbete och inkomst
  • hälsa
  • att motverka att de utsätts för våld
  • hur de kan bli delaktiga inom politik, kultur och idrott
  • hur de ska kunna dela med sig av sina åsikter genom organisationer som företräder dem.

Fakta: FN:s kommitté tar fram olika riktlinjer och fördjupande kommentarer om artiklarna i konventionen för att hjälpa länder i arbetet med konventionen.

Allmän kommentar nr 3 - Kvinnor med funktionsnedsättning

Sammanfattande introduktion

På lättläst

På teckenspråk

Kommentaren i sin helhet

Kommentaren på andra språk än svenska

Senast granskad: 2018-06-14
Dela: