Allmän kommentar nr 2 om artikel 9 - Tillgänglighet

Kommentaren handlar om tillgänglighet. För att alla personer ska kunna använda sina mänskliga friheter och rättigheter måste samhället vara tillgängligt och universellt utformat så att det passar alla.

Tre perspektiv på tillgänglighet

  • Att allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla genom universell utformning.
  • Att det som redan finns ska göras mer tillgängligt efterhand genom att normer för tillgänglighet införs och följs upp.
  • Att det ska finnas ett diskrimineringsskydd. Det betyder att samhället har en skyldighet att se till att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i allt samhällsliv så mycket som det är möjligt.

Fakta: FN:s kommitté tar fram olika riktlinjer och fördjupande kommentarer om artiklarna i konventionen för att hjälpa länder i arbetet med konventionen. 

Allmän kommentar nr 2 - Tillgänglighet

Sammanfattande introduktion

På lättläst

Senast granskad: 2018-08-31
Dela: