Allmän kommentar nr 1 om artikel 12 - Likhet inför lagen

Kommentaren handlar om likhet inför lagen. För att alla personer ska kunna använda sina mänskliga friheter och rättigheter måste alla få rättskapacitet. Det betyder att alla får rätt att behandlas lika inför lagen.

Likhet inför lagen

  • Rätten till likhet inför lagen betyder att rättskapaciteten gäller för alla människor och att vi måste se till att den gäller för personer med funktionsnedsättning också, på jämlika villkor.
  • Rättskapacitet är att ha både rättigheter och skyldigheter precis som alla människor i samhället - att vara en person i lagens mening. Det innebär också att en person ska kunna använda dessa rättigheter och skyldigheter - ha rättshandlingsförmåga.
  • För att det ska bli så behöver personer med en funktionsnedsättning ha hjälp, till exempel en stödperson, kamratstöd eller stöd för kommunikation. För många personer med funktionsnedsättning är stödet livsviktigt för att de ska kunna vara med och delta i samhället. 

Fakta: FN:s kommitté tar fram olika riktlinjer och fördjupande kommentarer om artiklarna i konventionen för att hjälpa länder i arbetet med konventionen. 

Allmän kommentar nr 1 - Likhet inför lagen

Sammanfattande introduktion

 På lättläst

Senast granskad: 2018-08-31
Dela: