Intervjuer med användare av välfärdsteknik

I filmerna berättar användare om hur välfärdsteknik hjälper dem i vardagen.

Filmerna handlar om trygghet, självständighet, aktivitet, delaktighet och ett mobilt arbetssätt.

Filmen om trygghet: Lars Olof har en demenssjukdom. I filmen berättar han och hans maka om hur de båda två kan känna sig trygga med hjälp av ett trygghetslarm.

Filmen om självständighet: Camilla berättar bland annat om olika appar som hjälper henne att strukturera vardagen så att hon kan klara sig själv.

Filmen om aktivitet: Dagny berättar om hur hon känner sig aktiv och delaktig i samhällsdebatten när hon bloggar.

Filmen om delaktighet: Marianne och Sara berättar om hur de med hjälp av en surfplatta och internetuppkoppling kan betala räkningar, boka vårdbesök och spela spel.

Filmen om mobilt arbetssätt: Birgit bor på ett vård- och omsorgsboende där man har infört ett mobilt arbetssätt.

Senast granskad: 2016-09-29