Välfärdsteknologi i skolan

Det finns bra metoder, strategier och produkter att använda i skolan för att stödja, underlätta och kompensera elevers funktionsnedsättningar.

Det viktigaste stödet en skola kan ge sina elever är god lärandemiljö med trygghet, tydlighet och mycket tid. För att elever med funktionsnedsättning ska kunna fullgöra sina studier behövs dessutom tekniska hjälpmedel och individuella anpassningar.

Elever behöver uppmuntras till och få pedagogiskt stöd för att upptäcka och använda tekniken på rätt sätt. På skolor som använder teknik (exempel alternativa verktyg och lärplattformar) på ett medvetet sätt i undervisningen minskar skillnaderna mellan olika elevers förmågor.

Senast granskad: 2014-10-06