Välfärdsteknologi

En äldre kvinna med en läsplatta.

Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik – digital teknik för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet.

Senast granskad: 2016-02-02