Öppna jämförelser i staten

I verktyget Öppna jämförelser går det att jämföra statliga myndigheters systematiska tillgänglighetsarbete. Faktauppgifterna kommer från årliga Myndighetsenkäten.

Senast granskad: 2016-06-09