Arbete och försörjning

En man med synnedsättning som arbetar på hälsorehab-klinik tar emot en besökare

Arbete på lika villkor och tillgänglighet i arbetslivet är en mänsklig rättighet. Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet är centralt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Att ha en egen försörjning är en avgörande faktor för övriga levnadsvillkor, som god hälsa och ekonomi, inom funktionshinderspolitiken. Det finns mycket som tyder på att karriärmöjligheterna och löneutvecklingen är sämre för personer med funktionsnedsättning än för personer i den övriga befolkningen med motsvarande utbildning.

Statistiken visar att situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning är okänslig för konjunktur. Samhällets stöd är inte jämställda och det finns ett behov av stöd som bättre möter individer utifrån deras erfarenheter, förutsättningar och behov. 

Många individer har upplevelser av diskriminering och kränkande behandling i arbetslivet.

 

Fördjupad kunskap om levnadsvillkor

MFD:s uppföljningar av funktionshinderspolitiken visar hur levnadsvillkoren utvecklas för personer med funktionsnedsättning och hur offentliga aktörer arbetar med politiken.

Relaterad information

Senast granskad: 2019-08-29
Dela: