Levnadsvillkor

Att mäta och beskriva levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning är ett sätt att identifiera ojämlikheter och hinder för delaktighet i samhället.

Myndigheten följer upp levnadsvillkoren genom:

  • sammanställningar och analyser av statistik
  • enkäter från MFD:s undersökningspanel Rivkraft
  • fördjupningsstudier
  • fokusgrupper och intervjuer med personer med funktionsnedsättning.

År 2017 gör MFD uppföljningen av levnadsvillkor inom samhällsområdena:

  • arbete och försörjning
  • utbildning
  • hälsa
  • transport
  • kultur, idrott och fritid

Viktiga dokument

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Det funktionshinderspolitiska arbetet styrs av flera dokument och policyer, bland annat:

Senast granskad: 2018-03-23
Dela: